Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Je to poučný případ. Jak neznatelné může být rozhraní mezi pohled nějakým „bolákem" a těžkou nemocí? Je dobré lehkomyslně čekat, až vám najednou uříznou nohu, nebo oznámí, že trpíte nevyléčitelnou rakovinou? Chtěl bych, aby všem nemocným cukrovkou zůstaly obě nohy a aby se nemoci zbavili. Dnes je to už možné.
To, že se s pomocí trenažéru lidé zbavují cukrovky, bylo zjištěno již v roce 1997. Vyprávěl o tom lékař-terapeut V. V.Lazko. Je ale nutné, aby mechanismu a zvláštnostem léčby rozuměli nejen lékaři, ale i pacienti. Nezávisle na podobě a obtížnosti onemocnění, jsou principy léčby univerzální. Dále uváděná doporučení je vhodné aplikovat při všech formách onemocnění, t.j. i tehdy, jestliže je pacient závislý na dávkách insulinu. Léčba probíhá ve dvou etapách, i když toto dělení je jen podmíněné.
První etapa - normalizace úrovně glukózy v krvi, zvýšení energie v buňkách, dosažení vysoké imunity. Základním činitelem je tu dýchání s trenažérem. Pomocným činitelem je požití směsi lihu a oleje před cvičením (pět dní po začátku léčby). Způsob dýchání a aplikace této směsi je popsán v Příloze č. 1. V průběhu první etapy se likvidují skryté záněty a zlepšuje se funkce srdce, ledvin, jater a dalších orgánů. Samostatným úkolem je postupné snižování dávek insulinu. Protože se dechová cvičení dělají obvykle večer, snižování insulinových dávek se začíná také večer, potom pokračuje dalším večerem a následujícím ránem, potom ráno a nakonec v poledne, t.j. až do úplného zbavení se insulinu. Celá první etapa trvá asi dva měsíce. Při tom se uskutečňuje přechod na život bez insulinu, nebo se jeho množství dvakrát až čtyřikrát snižuje. V době léčby je udržována koncentrace glukózy v normě. Z tohoto hlediska je žádoucí stabilizovat pořádek dne. Doporučuje se brát do úvahy i údaje o režimu dýchání, požívání olejové směsi, injekce insulinu a úroveň glukózy. Úpravy příjmu insulinu se provádějí na základě pozorování a zjištěných zákonitostí.
Druhá etapa - postupné snižování dávek insulinu, obnova funkčnosti endokrinní soustavy a přechod na zajištění organismu vlastními hormony. Novinky v technice dýchání žádné nejsou, jen se postupně zvyšují dávky dýchání. Po osvojení si endogenního dýchání s trenažérem se pokračuje v prodlužování doby cvičení, a podle toho jak se pacient subjektivně cítí, se kontroluje jeho zajištění surfaktantem. Prodloužení doby cvičení léčení nemoci urychluje. Po osvojení si endogenního dýchání bez trenažéru (umění dýchat při chůzi) se každodenně zvyšuje doba cvičení o pět minut. Celková doba léčebného dýchání se postupně prodlužuje na dvě až tři hodiny. Ale v tomto případě je možné dýchat při vání televize, při čtení knihy, při pohybu, při práci. Podle našich pozorování se funkční možnosti lidí velice liší. V závislosti na tom může druhá etapa trvat od několika měsíců do několika let.
Hlavní předností naší techniky je že umožňuje, aby se už po měsíci přešlo z režimu poškozování a stárnutí organismu na režim jeho skutečné léčby. Ale další úspěch záleží plně na pacientovi. Je od něho vyžadována základní disciplína spojená s trpělivostí a pacient při tom získává to nej lepší zdraví.
Chci, aby lékaři i pacienti pochopili, proč se cukr „najednou" normalizuje. Těm, kteří si moji koncepci osvojili,Je tajemství zřejmé. Glukóza je nutná pro biochemické reakce. Říká se tomu buněčné dýchání. Ale při obyčejném dýchání je přibližně devadesát procent buněk ve stavu hypobiózy, t.j. glukózu prakticky nespotřebovávají. Jak tyto buňky probudit k životu? Jedině s pomocí elektronového nabuzení, které uskutečňují erytrocyty. Při dýchání s trenažérem vzrůstá počet erytrocytů nesoucích energii desateronásobně. Už pět minut po začátku dýchání se počet buněk, spotřebovávajících glukózu, ve stejném poměru zvyšuje. Každá z nich postupně, během cvičení, zvyšuje svou spotřebu glukózy. Ale díky vytvořenému energetickému potenciálu pokračuje buněčné dýchání ještě několik hodin po skončení cvičení.
Počet lidí nemocných cukrovkou se každým rokem zvyšuje, a stávající programy nedávají žádnou perspektivu ani pacientům, ani medicíně, kteráje obsluhuje, ani státu. Skutečně humánní vztah k člověku mizí. Člověk se stává bezprávným strávníkem, kterému stát udržuje život insulinovou milostí. Člověk je odsouzen a nemá možnost zbavit se okovů nemoci.
Dnes se taková možnost ukázala. Vyléčit se z diabetu s pomocí dechového trenažéru je mnohem lehčí, než život udržovat. Být zdráv je lidská potřeba. Získat po těžké nemoci dobré zdraví je velké štěstí. Mějte rádi své bližní a buďte šťastní. Přeji vám úspěch!

41. Mládí po klimakteriu a nová kosmetika pro všechny
Většina lidi nerada hovoří o svých nemocech, protože nechtějí zdůrazňovat své nedostatky. Spíš si ještě tak postěžují na bezvýchodnost a beznadějnost situace. Budeme teď hovořit trochu o intimní sféře, tak necháme své protějšky ve stínu. Principy naší techniky jsou zřejmé a ukazuje se, že je možné léčit prakticky všechny nemoci. Proto se v dalším dotkneme těch, které se v životě stávají často vážným problémem. Přirozeně začneme převážně ženskými nemocemi. Vždyť vliv žen na ochranu zdraví v rodině, i ve státě je převažující. Zdraví našich mužů a dětí je bezprostředně spojeno se zdravím a s chováním našich žen. Takže jim je třeba pomoci především.
Přichází doba, kdy ženy mohou bez nebezpečí rodit a mít zdravě děti i v padesáti. - Pokud patří k endogenně dýchajícím. A jejich počet se bude zvětšovat každým rokem. Žena získává nový sociální status, má najednou více svobody.
Dýchání s trenažérem se podivuhodně příznivě projevuje na ženské pohlavní sféře. Vzpomínám si na telefonát a otázky, které se tam objevily: „Je mi čtyřicet osm let, nechránila jsem se a otěhotněla jsem. Co mám dělat? Mám pokračovat v dýchání s trenažérem, nebo toho mám nechat?" Po měsíci dýchání s trenažérem se u naší hrdinky obnovila schopnost mít děti a došlo i k dalším zlepšením. Pochopitelně jsem jí doporučil ve cvičeních pokračovat. Což je možné opustit potřebnou léčbu a současně tak jednoduše přicházející omlazení? Učí se dýchat endogenně.
O podobném případu mi vyprávěla inštruktorka dýchání s trenažérem, Světlana Rusecká. Stalo se to v podmoskevském městě Minino. Celá událost měla trochu dramatickou příchuť, protože její hlavní postavě bylo padesát dva let. Počet ruských žen, u kterých se obnoví schopnost mít děti se bude zvyšovat úměrně rozšíření našich dýchacích technik. Dnes je to tím aktuálnější, že počet mladých žen s podobnými problémy se každoročně zvyšuje. Při tom neplodnost u většiny žen je způsobována získanými poškozeními tkání. Je to spojeno především se zánětlivými procesy, otravami, potraty, kouřením, stresy a dalšími příčinami. Neustále opakuji, že naše orgány při poškození cév přestávají fungovat. Opravovat mikrocévy a kapiláry dnešní medicína ještě neumí. Proto snahy mnoha žen vyléčit svou neplodnost jsou jen nekonečným trápením. Některé z nich nakonec ztrácí veškerou naději. Naše technika nabízí výjimečné možnosti. Na příkladu vám budu vyprávět ještě o jednom případu.
Moskvanka K.., je jí 55 let. Je v období postklimakteria. Poslední menstruaci měla před dvěma roky. Na trenažéru dýchala třicet osm dní. Vaječníky se vzpamatovaly a obnovila se menstruace. Pozorování trvá už přes rok. Menstruace stále pokračují. Žena prožívá období svého omlazování.
Tento příklad ukazuje, že nové dýchání nejen obnovuje funkce ztracené přirozeným způsobem, ale zároveň organismus omlazuje. Je znám způsob „umělého" omlazování organismu injekcemi ženských pohlavních hormonů. Tento způsob, nazývaný estro- genní terapií ale zvyšuje možnost onemocnění rakovinou. Nemluvě o tom, že taková léčba není finančně každému přístupná.

Dýchání s trenažérem umožňuje každému nej užitečnějším způsobem využít své vlastní hormony. A dostatečně velké vlastní zásoby energie a vysoce aktivní imunitní soustava zajistí spolehlivou ochranu před rakovinou a jinými nemocemi. V těchto podmínkách bude energie, kterou k orgánům dopraví navíc vyprodukované pohlavní hormony, využita na jejich rehabilitaci a omlazení.
Myomy, cy sty a polypy-jsou mnohé příklady toho, jak takové novotvary postupně mizí. Stejné výsledky byly získány při pozorování mastopatie. Pro zvýšení efektu se doporučuje tři minuty před cvičením aplikovat tukovou emulzi (Viz Příloha 1.).
Podobný režim musíme dodržovat i při léčení osteoporózy. Je známo, že jestliže má organismus málo energie, kovy prakticky nepřijímá. Můžeme brát diety s nej větším obsahem kalcia, ale pořád je to jenom zdání léčby. Dýchání rychle zvyšuje zásobování organismu energií a asimilace kalcia rychle stoupá. Za této situa- ce je výhodnější jíst výrobky, které zajišťují rychlý výsledek. Mám na mysli rybí konzervy: sajru a lososa. Kalcium rybích kostí je tu v lehce stravitelné podobě, současně s cennými tuky a bílkovinami.
Ženy si často stěžují na onemocnění štítné žlázy. Jak se to dá léčit, nám napsala naše dopisovatelka: „protože jsem onemocněla se štítnou žlázou, bylo mi v r. 1978 provedeno operativní odebrání strumy. Druhou operaci dělali v r. 1980, třetí v r. 1982, čtvrtou v r. 1984 a pátou v r. 1986.". Skláním se před statečností té ženy, která prodělala pět složitých operací. Aleje zřejmé, že jsou k ničemu. Operace nezvýší množství energie v organismu, ani nezlepší látkovou výměnu, ani neposílí imunitu. Imunitní soustava růst a množení buněk nekontroluje.
Léčba štítné žlázy dýcháním se dělá v režimu, doporučovaném pro nádorová onemocnění. Výsledek léčby není závislý na stavu nádorového procesu a typu hormonálních poruch.
Eufemismus „krvavé slzy endometriózy" žádné nadšení nevyvolá. Endometrióza si mezi gynekologickými nemocemi drží pevně své třetí místo, hned po zánětlivých onemocněních a myo- mech dělohy. Více než 10% žen v plodném věku touto nemocí trpí. Endometrióza je do dnešních dnů záhadou lékařů i vědců. A nemocným nemusím říkat, jaké nepříjemnosti jsou s ní spojené.
Endometrióza začíná obvykle poklesem imunity endometria - sliznatého povrchu dělohy. Tady není celkem se čemu divit. Vždyť každý měsíc se funkční vrstva endometria při menstruaci utrhne. Poškození mikrocév a kapilár vytváří podmínky pro místní pokles imunity endometria. Situace se ještě zhoršuje celkově nedostatečnou imunitou, takže bychom se ani neměli divit nemoci samé, jako spíš tomu, že vzhledem k okolnostem se ještě nevyskytuje tak často. Endogenní dýchání zajišťuje rehabilitaci tkání endometria a vytváří silnou imunitní ochranu. To umožňuje nemoc překonat i při těch nej obtížnějších poškozeních a zajistit spolehlivou prevenci endometria.
Na rozdíl od mužů je život žen komplikován měsíčky, které jsou pro organismus svého druhu minikatastrofami. Šokuje mne reklama, kde se demonstrují nejen vše pohlcující hygienická zařízení, ale vypráví se tam i o tom, jak je příjemné zabývat se při tom tělesnými cviky. Opravdu je v takových okamžicích chuť zahrát si volejbal? Pro mnohé ženy jsou menstruační období těmi nejtěž- šími. Celý proces je provázen výtokem krve a poklesem krevního tlaku. A z hlediska ochrany zdraví je nejlepší zajistit si pokud možno šetrný pohybový režim. Nejlepší je, odpočinout si vleže.
Ale zákon nepočítá s odpočinkem pro pracující ženy v době menstruace. Opět tu přichází na pomoc náš trenažér tím, že zajistí vysoký tonus i pohodlí. Endogenní dýchání umožňuje pracovat úspěšně a bez újmy na zdraví. Ale ani za těchto okolností nedoporučuji běhat nebo hrát volejbal.
Důležitá a odpovědná je pro ženy doba klimakteria. Endogenní dýchání jim umožní vstoupit do nového životního období bez problémů. Ale znovu tu doporučuji, naučit se do třiceti až pětatřiceti endogenně dýchat bez trenažéru, t.j. ještě dlouho před začátkem klimakteria. Stárnutí organismu se tím podstatně zpomalí. Doba nástupu klimakteria se tím může prodloužit až jedenapůl- krát. A není důvodů, bát se v budoucnu nepříjemností, které klimakterium a postklimakterické životní období nyní doprovázejí.
Některé ženy trpí plísněmi, herpesem aparadentózou. V těchto případech je dýchání účinné. Mladá žena vyprávěla o tom, jak jí dýchání pomohlo odstranit kožní plíseň (kandidomykózu), která ie objevila napřed na chodidlech nohou, potom na rukách a pak na sliznicích rtů. Objevila se dokonce i v pochvě. Dýcháním aktivizované buňky imunitní soustavy začaly vytěsňovat plísně na iliznaté povrchy a na kůži. Ale imunitní buňky jsou aktivní pouze v kontaktu s krví, která jim dodává energii. Jinak jsou jejich možnosti, zvláště na kožním povrchu, omezené. Proto při léčbě kandi- domykózy dýcháním, zvlášť týká-li se to odolných lišejníkových forem, se doporučuje používat protiplísňové prostředky jak vnitřní, tak i v podobě mastí. Naše zkušenost říká, že takové kombinované léčení pomáhá zbavovat se různých forem kandidomykózy.

E.I.Popova, město Obskoje v Tomské oblasti. Drahý a milý člověče (Míněn V.F .Frolov - poznámka redakce). Velké díky zía starost o obyčejné lidi. Máte jistě pravdu v tom, že nedýchánn správně, že moc spěchám. Co se dá dělat, člověk by se chtSl uzdravit co nejdříve, alespoň trochu si pomoci. Nemocí je moc a nej vážnější z nich - difúzni toxická struma, nemocné srdce, troni- boflebitida na obou nohách, nespavost..
Teď se mi díky Vašemu trenažéru zlepšilo spaní a normalizoval se krevní tlak. Jsou i kladné změny co se týče štítné žlázy. Doufám, že se časem dá do pořádku i srdce. Hlavní je, že mám velkou víru ve Váš přístroj a doufám v uzdravení.
E.M. Suchar, Chabarovsk. Je mi sedmdesát let, mám ischemickou nemoc srdeční, stenokardii a od r. 1995 také srdeční arytmie.
Na jaře roku 1997, když jsem ležel v našem lékařském středisku, došly místní lékařské autority k závěru, že srdečních arytmií se už do konce života nezbavím. V červnu jsem náhodou četl věstník ZOŽ s článkem o dýchání podle Frolova. Z jakéhosi důvodu jsem tomu hned uvěřil. Koupil jsem si trenažér a po přečtení návodu jsem se dal do cvičení. K mému nej většímu překvapení se mi už po osmi dnech obnovil srdeční rytmus. Dovedete si představit, jakou jsem měl radost? Hned jsem přestal brát všechny prášky - bral jsem jich denně šest, a začal jsem s přístrojem cvičit třikrát denně po dvaceti minutách. Je pravda, že se mi třikrát srdeční rytmus pokazil. Ve dvou případech to bylo zřejmě tím, že jsem dovolil v rozradostnění velké fyzické zatížení, a jednou to bylo pravděpodobně ve spojitosti se sluneční aktivitou, nebo možná i něčím jiným.
A.I.Krasnošapka, město Novosibirsk. S Frolovovým trenažérem jsem začal pracovat v únoru roku 1998. První zlepšení se objevila už za týden. Ale napřed řeknu něco o tom, co se mnou bylo dlouhé roky předtím.
Je 57 let, od r. 1973 mám chronickou bronchitídu. Stále jsem kašlal, ve dne i v noci. Prodělal jsem různé léčby, ale bez výsledku.
Kromě toho mám ještě zastaralou prostatitidu. Poslední roky jsem trpěl nespavostí, často jem měl různé noční můry.
No - když jsem si koupil Frolovovův dýchací trenažér, tak jsem s ním začal podle pokynů cvičit a po týdnu jsem přestal kašlat. Po dvou týdnech cvičení jsem už klidně usínal a ke konci třetího měsíce mi už zmizely i bolesti v prostatě, právě tak jako všechny projevy chronické prostatitidy.

S trenažérem pracuji každý den dvakrát po půl hodině. Už druhý měsíc mám pocit, že jsem úplně zdravý.
N.P.Krasnoperova. město Okťabrskij, Baškortostan. Je mi 70 let a už půl druhého měsíce trénuji dýchání s trenažérem TDI-01, každý den půl hodiny. Doba dechu na začátku byla tři až pět vteřin, teď je už dvacet vteřin. Čeho jsem dosáhla?
Krevní tlak mi klesl z hodnot 230/120 na hodnoty 180/105. Beru méně léků a lépe spím. Usínám rychle a spím klidně.
T.V.Martyněnko. město Kotovo, Volgogradská oblast. Opatřila jsem si Frolovovův trenažér TDI-01. Dýchám s ním už čtvrtý měsíc. Mám mnoho nemocí, m.j. i artrózu kyčelních kloubů. Ale co mne nejvíc trápí je hypertenze. Krize potlačuji Klofelinem, po kterém mi ale bývá obvykle dost špatně, jiné léky ale „nezabírají". Sama jsem medička, zdravotnice v penzi. Je mi 59 let. Píši proto, že se se mnou stal zázrak. Díky cvičení s trenažérem, mám najednou přebytek energie. Tlak se mi teď mění. Chvíli je vyšší, chvíli normální - 120/80. Někdy, během cvičení Je mi najednou hodně horko. Ze začátku po mě tekly potoky potu. Teď už se potím méně. Šum a zvonění v uších mám už osm let, ale teď se to podstatně zmenšilo, někdy to mizí docela. Cítím se omládlá a nemám ty pocity únavy, které jsem mívala předtím. Je pravda, že artrózu pořád ještě mám. Ale v dýchání pokračuji.
A.S.Lunina. město Suzdaľ, Vladimírská oblast. Jsem ctitelka časopisu VOZ. Objednávám si ho už od roku 1998. Mám i dýchací trenažér V.F.Frolova, který mi hodně pomohl. Cvičila jsem s ním dva měsíce a zmizela mi skleróza z hrudníku.
D.A.Osipov. město Mičurinsk, Tambovská oblast. Vážený Vladimíre Fjodoroviči, obracím se k Vám se slovy díků ohledně Vašeho trenažéra TDI-01. Pomohl mi zachránit nohu před amputací (mám obliterující sklerózu cév dolních končetin, třetího stupně). Po čtyřiceti cvičeních v létě lékařská kontrola ukázala nadějné výsledky. Prokrvení chodidel ze zlepšilo z hodnoty 0,2 na hodnotu 1,2 (norma je 1). A tak jsem mírně optimistický. Rána se sice zahojila, ale nateklost a namodralá barva prstů stále ještě přetrvávají.
Zapomněl jsem ještě poznamenat, že je mi 73 let. Jsem invalida z Velké vlastenecké války a mám hromadu různých zdravotních problémů. A ještě: poradil jsem svému kamarádovi, aby si také opatřil trenažér. Udělal už šedesát cvičení s trenažérem a zmizely mu noční bolesti a křeče a je schopen ujít pěšky bez zastávky větší vzdálenost. Je pravda, že se mu při tom objevily nějaké nepříjemnosti s dýcháním.
L.M.Popova, obec Bogučany v Krasnojarském kraji. V mládí jsem prodělala různé plicní nemoce. Pak jsem se ale postavila a nikdy mne nenapadlo,že se nemoci mohou k stáru vrátit.....

Ekologickou ochranu pro každého člověka. Pozor! „Ozonové" Slunce
Čtenář už má představu o tom, že endogenní dýchání ho chrání před nepříznivými vlivy prostředí. Nová technika dýchání je tedy i ekologickou ochranou člověka. Znečištění životního prostředí, vody, potravin, stále pokračuje. A nehledají se cesty, jak by se to do budoucna změnilo. Endogenně dýchající lidé zvyšují svou schopnost přežití díky individuální ochraně před škodlivými vlivy.
Vyjmenujeme v bodech výhody, které mají endogenně dýcha jící vzhledem ke svým ostatním spoluobčanům.
1. Podstatné snížení množství škodlivých látek, které se dostávají do organismu vzduchem, vodou a stravou. Koeficienty zmenšení počtu škodlivých látek jsou 10; 2; 1,5. Zkušenosti ukazují, že endogenně dýchající potřebují asi desetkrát měné vzduchu, dvakrát méně vody a jeden a půl krát méně potravy. Endogenně dý* chající člověk, podle stupně osvojení si endogenního dýchání prožívá příjemnou transformaci. Vytváří se nový sociální stereo typ, rychle přijímající nové ideje a tendence. Endogenně dýchající vyžadují kvalitní vodu a stravu - k očištění vody používají vhodné filtry a stravují se kvalitní stravou. Reálné koeficienty proto mohou být zvýšeny na hodnoty 10; 10; 2.
2. Silně se zvyšuje inaktivace, odplynění a deaktivace škodlivých látek, které se dostávají do organismu. Existují četná pozo rování toho, jak rychle se obnovují funkce nemocných ledvin a jater. U endogenně dýchajících mají tyto orgány značné rezervy. Hlavní roli v očistě organismu hrají buňky endotelu, jimiž jsou vystlány kapiláry. Hlavní práce se odehrává v plicních kapilárách. Ale detoxikace pokračuje i v kapilárách srdečních, mozkových, v buňkách dolních končetin a dalších tkáních. V činnosti je 100000km kapilár Detoxikační možnosti plic se zvyšují o celý řád, v cévách jiných tkání dva až pět krát.
Pozorováními byla zjištěna zvýšená činnost alveolárne surfak- tantního komplexu, u endogenně dýchajících ve věku padesátí pěti až sedmdesáti let. Detoxikační možnosti organismu se tak zvyšují se zvyšující se dobou endogenního dýchání.
3. Vysoká citlivost na škodlivé vlivy. Tato vlastnost umožňuje rychle a adekvátně reagovat na nějaký škodlivý prvek. Jestliže se do organismu dostávají toxické látky Je jejich přítomnost indikována na úrovni smyslů. Například při přebytku nitrátů nebo jiných škodlivých látek se objevují nepříjemné pocity v srdci, ledvinách, v játrech nebo v hlavě. Pokud je vše v normě, jsou tyto orgány také v klidu.
Na jaře roku 1998 jsem musel vystupovat před obyvateli řady měst Sibiře. Silné „ozonové" slunce jsem zaregistroval v Keme- rovu, v Tomsku a Kranojarsku, Zřejmost tohoto jevu mne nenechávala na pochybách. Každý den jsem si musel vybrat takové místo v autě, abych se kryl před slunečními paprsky. Dubnové ke- merovské slunce jsem cítil na krku ještě o dva týdny později, když jsem byl již v Moskvě. Bylo zajímavé, že mí spolucestující si tvrdosti slunečního záření ani nepovšimli.
Ukázkový příklad. Endogenně dýchající si rychle všimne nebezpečí a podle toho reaguje. Obyčejný člověk si škodlivých vlivů paprsků nevšimne, t.j. nereaguje na poškozování organismu.
Nečekané setkání s „ozonovým" sluncem máještě jeden aspekt. Kolem ozonových děr je ve vědě ještě dost nejasností. Jako chemik nemohu souhlasit s tím, že jsou způsobovány freony.
Není nic divného na tom, jak rychle stoupá pára. Vždyť její hustota j e 1,6 krát menší než vzdu ch. Freony j sou přibližně třikrát těžší než vzduch a proto se příliš vysoko nezvednou. Co je ale lehčí než vzduch? Především vodík (14,5 x) a metan (1,8 x). Ale vodík se ze zemské kůry uvolňuje jen velice málo. Ale metan se v oblastech, kde se doluje nafta, plyn nebo uhlí, uvolňuje neustále. Jestliže vezmeme do úvahy jeho množství a některé jeho fyzikálně chemické vlastnosti, jeví se jako hlavní kandidát na roli ničitele ochranné ozonové vrstvy. Jeho působení může být posíleno ještě dalšími plyny. Vědci a ti, kteří se zabývají těžbou nafty, plynu a uhlí by se měli vážně zamyslet nad novými těžebními technologiemi. A co by měli dělat obyvatelé oblastí, kde se topivo těží? Co nejrychleji si osvojovat endogenní dýchání. Pomůže vám rozlišit normální slunce od „ozonového".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one