Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Frolov dýchací trenažér

Frolov trenažer

Frolov trenažer

Frolov dýchací trenažér-32 eur
Kniha -6eur

Kniha -6eur

Kniha Frolov trenažér-6eur Nie je na sklade
Frolov dýchací trenažér cena 33 €
FROLOV DÝCHACI TRENAŽER

Je určený na prevádzanie dýchacích cvičení za účelom prevencie a liečenia rôznych ochorení. Nácvik tzv. endogénneho spôsobu dýchania pozitívne vplýva na látkovú výmenu, činnosť mozgu a všetkých vnútorných orgánov. Posilňuje aktivitu imunitného systému, zlepšuje psychický a emocionálny stav. Prispieva k udržaniu dobrého zdravia a vysokej úrovne duševnej aktivity.

Rehabilitácia organizmu pomocou endogénneho dýchania je geniálnym objavom ruského vedca a biochemika Vladimíra Frolova. Frolov trpel tuberkulózou pľúc tretieho stupňa a v 52 rokoch mu diagnostikovali rakovinu slepého čreva tretieho až štvrtého stupňa. Bol liečený cytostaticky a aj keď veľmi trpel, operáciu odmietol.

Vo svojich úvahách vychádzal z hypotézy bunečného dýchania lekára Genadija Petrakoviča a pozorovania spôsobu dýchania ľudí v oblastiach, kde sa dožívajú vysokého veku, taktiež jogínov i niektorých živočíchov. Podarilo sa mu zostrojiť dýchací trenažér pomocou ktorého môže človek dýchať tzv. endogénnym (vnútorným) spôsobom a priam zázračne regenerovať svoj organizmus. Pán Frolov je stále živý a teší sa dobrému zdraviu.

Pri endogénnom dýchaní dostávajú naše bunky oveľa viac energie, čím je zaistená dobre fungujúca látková výmena, ktorá spolu s výrazným zvýšeným energie v organizme a vyššou intenzitou činnosti imunitného systému na stoluje proces samoliečby. Má pozitívny vplyv na činnosť mozgu, všetkých vnútorných orgánov a psychický i emocionálny stav a pomáha udržať vysokú úroveň duševnej aktivity. Zvyšuje sa taktiež účinnosť podávaných liekov, výživových doplnkov, fyzikálnych a iných postupov liečenia. Dýchanie pomocou trenažéru simuluje dýchanie veľrýb, delfínov a dýchanie ľudí vo vysokohorských podmienkach, kde ľudia žijú vždy výrazne dlhšie než v údoliach. Čo je však na tom veľmi dôležité, netrpia žiadnymi zdravotnými problémami, ktoré súčasná medicína u starších ľudí považuje za samozrejmé. Znie to až neuveriteľne, ale ich pohlavná aktivita a schopnosť plodiť deti sa taktiež veľmi predlžuje (do sto i viac rokov).

Dýchanie bez trenažéra
14-18 nádychov za minútu
        
Dýchanie s trenážérom
3--6 nádychov za minútu
       
Analýza experimentálneho materiálu odhalila, že k zásadným liečebno-rehabilitačným účinkom dochádza predo- všetkým v krvnom obehu . Zvyšuje sa kvalita krvi, čo má samozrejme najväčší vplyv na orgány a tkanivo s veľmi vysokým krvným zásobovaním - srdce, mozog, obličky, pľúca a žľazy s vnútornou sekréciou. Ako je všeobecne známe, predovšetkým tieto tkanivá najviac postihuje artérioskleróza. Tam, kde pri obyčajnom vonkajšom dýchaní prebieha opotrebovanie, poškodzovanie a starnutie, pri endogénnom dýchaní prichádza práve naopak k oživeniu a rehabilitácii.

Autor metódy endogénneho dýchania V. Frolov hovorí: "Keď sa ma ľudia pýtajú, čím sa "obyčajné" dýchanie líši od dýchania pomocou trenažéru, odpovedám, že predovšetkým odlišnou hodnotou tlaku, potom hypoxiou (nedostatok kyslíku v tkanivách, či v organizme) a hyperkapniou (zvýšené množstvo oxidu uhličitého v krvi)". Pri vonkajšom dýchaní sa zvýšený tlak v pľúcach udržuje približne jednu pätiny z celkovej doby trvania dýchacieho aktu, no pri dýchaní pomocou trenažéru je to až 90%. Účinok dýchania veľmi závisí práve na hodnote tlaku, ktorý priamo vplýva na zvýšenie počtu vzduchových bubliniek prenikajúcich do našich pľúc. Týmto spôsobom je možné pri dýchaní cez trenažér dosiahnuť niekoľkonásobný efekt pri načerpaní potrebnej energie pre organizmus. Vplyvom endogénneho dýchania sa zvýši energia buniek 2-4x a to je pre náš organizmus absolútne najdôležitejšie.

Pri novom spôsobe dýchania prechádzajú bunky v tkanivách na režim riadeného procesu okysličenia membrán lipidov voľnými radikálmi. Tento proces dodá bunkám toľko energie, že získajú prevahu aj nad rakovinovými bunkami. Dôležitá je však nielen prevaha energie, ale aj to, v akých štruktúrach bunky sa výroba energie uskutočňuje. Nediferencované bunky (rakovinové) nie sú geneticky prispôsobené systematickému a trvalému okysličovaniu voľnými radikálmi vo svojich membránach. Je to spôsobené nedokončením a v určitom zmysle neplnohodnotou ich bunkových membrán. Vďaka červeným krvinkám, ktoré ich k práci v režime okysličenia volnými radikálmi doslova nútia, membrány rakovinových buniek zanikajú. Svoju úlohy potom zohráva imunitný systém, ktorý je endogénnym dýchaním výrazne posilnený a ktorý dokáže rakovinovému nádoru efektívne vzdorovať.
Denné dýchanie na Frolovom trenažéry v dlžke trvania 20-25min.pozastavuje rast.nádorov,30-40min.dýchania spôsobuje postupné zmenšovanie neželaných
útvarov.

Metodika nácviku endogénneho dýchania je darom pre tých, ktorým nie je ich zdravie ľahostajné a kondícia pre tých, ktorí doteraz márne bojujú so svojou chorobou. Nácvik trvá 3 - 4 mesiace a neskôr už človek týmto spôsobom dýcha spontánne.

Základom "endogénneho dýchania" je návyk organizmu vytvárať si svoj vlastný kyslík, čím sa podstatne znižuje potreba používať kyslík vonkajší. V dôsledku prechodu na endogénne dýchanie nadobúda organizmus nové vlastnosti. Množstvo voľných radikálov, s nadbytkom, ktorých sú spájané príznaky starnutia a vznik rôznych nemocí, klesá 4-8x v porovnaní s priemerným množstvom. Klesá aj teplota tela a to o 1,2-1,5 stupňa C, čo má za následok menšie opotrebenie organizmu.
Technika endogénneho dýchania je veľmi jednoduchá. Je to vlastne dýchanie pomocou bránice, čo znamená, že nádych ide do brucha a pri výdychu sa brucho vtiahne. Ramená a hrudník ostávajú v kľude. Nádych sa uskutoční ústami, alebo nosom v trvaní dvoch sekúnd. a výdych ústami cez trenažér v trvaní 7 sekúnd. Vydychovanie je možné postupne predlžovať a to cca o sekundu týždenne. Cvičenie je možné aplikovať raz denne (večer), alebo 2x denne (ráno a večer), max. 10 až 20 minút.

Na základe klinických výsledkov i praktických poznatkov má Frolov dýchací trenažér vysoký liečebný efekt pri: artérioskleróze, ischemickom ochorení srdca, srdečnej aritmii, vegetatívnej kapilárnej distónii, vysokom krvnom tlaku, chronickej bronchitíde, pneumoskleróze, chrípkových ochoreniach a iných chorobách. Účinným liečením onemocnení a ich prevenciou náš život nadobudne novú a lepšiu kvalitu, vrátane jeho predĺženia.
Frolovův dýchací trenažér endogenního dychání TDI-1
Pomocí tohoto trenažéru se dociluje přechod na endogenní (vnitřní) dýchání, které je podobné dýchání velryb. V důsledku transformace dosavadního typu dýchání na dýchání podle této metody, dochází k prudkému zvýšení množství energie v organismu. V tomto případě Vám není navrhován způsob, jak zlepšit obvyklé (vnější) dýchání, nýbrž je Vám předkládán k osvojení principálně nový způsob dýchání, podle nějž můžete takto dýchat stále a bez trenažéru. To Vám umožní účinné léčení onemocnění i jejich prevenci a také celý Váš život nabude nové a lepší kvality, včetně jeho značného prodloužení.
V USA se provádí ročně 600 tisíc operací na srdci a cévách. Taková operace byla provedena u ruského prezidenta Jelcina. Je známou skutečností, že takové operace jsou nebezpečné, drahé a zhoršují kvalitu dalšího pacientova života. Aterosklerózu není možno zastavit touto operací. Postup podle naší metody regeneruje srdce a cévní systém. Naše metoda je bezpečná, levná a dává záruku vysoké úspěšnosti v procesu uzdravení a dalším zlepšování celkového zdravotního stavu.
V důsledku přechodu na endogenní dýchání nabývá organismus nových vlastností, o nichž vědci mohou jenom snít. Množství volných radikálů, s jejichž nadbytkem jsou spojovány příznaky stárnutí a vznik různých nemocí, klesá 4 - 8 krát ve srovnání s množstvím průměrným. Teplota těla klesá o 1,2 - 1,5 stupňů C. Podle prognóz je pak možno očekávat prodloužení života přibližně o polovinu. Již dnes máme k dispozici četné příklady skutečného omlazení lidí ve věkovém rozsahu od 50 - 70 let. V těchto případech nedochází k přerušení pracovní schopnosti a rovněž tak, není třeba zařazovat speciální denní program ani speciální dietu.
Cesta k obnovení evergetické úrovně organismu je ztěžována účinky ekologických nebo psychických faktorů. Přechod do "zóny neustálého zdraví" a do "stavu aktivity" je možné uskutečnit při jakékoliv činnností.
Seznam nemocí a potíží, u nichž je dokázán léčebný efekt použitím Frolovova trenažéru endogenního dýchání:
•    ateroskleróza
•    ischemické onemocnění srdce a mozku - srdeční arytmie
•    vegetativně kapilární distonie
•    migréna
•    křehkost kapilár
•    vysoký krevní tlak - hemeroidy
•    chronická bronchitida
•    pneumoskleróza (kalcifikace plic)
•    zánět čelistní dutiny
•    zánět čelních dutin
•    vředové onemocněn í trávicího traktu
•    gastritida
•    vředová kolika
•    polycystóza ledvin
•    nehnisavý zánět ledvinových klubíček
•    pyelonefritida
•    alergická psoriáza (lupenka)
•    diabetes
•    tromboflebitida
•    varixy (křečové žíly)
•    mastopatie (chorobné stavy prsní žlázy)
•    myomy
•    polypy
•    gynekologická onemocnění
•    neplodnost žen
•    impotence
•    osteochondróza
•    polyartritida
•    artróza
•    tuberkulóza
•    herpes
•    chřipková onemocnění
•    chlamidie
•    parodontoza
•    ischias
•    a jiné choroby.
Zřetelné je také snížení závislosti na alkoholu a nikotinu.
Pro ty, kteří chtějí zhubnout, je Frolovovův trenažér reálnou možností dokázat to ve velmi krátké době a nevratně (1 kg týdně).
50 LET ŽiVOTA NAVÍC?
"Čistá věda… mimosmyslové vnímání, jasnovidnost a léčitelství zde nemají co dělat… vše podstatné je v energetice buněk. A nezapomeňte, že do organismu nic nevpravujeme a nic z něho neodebíráme.
Endogenně dýchající člověk i v podmínkách současného městského prostředí může počítat s tím, že se může dožít daleko vyššího věku, a to životem zdravého člověka..."
Z knihy V. Frolova "Endogenní dýchání — nová cesta ke zdraví".
Vladimír Fedorovič Frolov je ruský biochemik, který sestrojil individuální dýchací trenažér TDI-01, užívaného pro bezmedikamentózní uzdravení a omlazení organismu (s následným přechodem ke spontánnímu — bez přístroje — endogennímu dýchání).
Praktické výsledky, k nimž došel V. Frolov při používání trenažéru pro uzdravení vlastního organismu:
— překonání následků tuberkulózy plic (nemocen 25 let),
— zbavení se částečné paralýzy spojené s poškozením  sedacího nervu,
— zbavení se bolestí u srdce, potíží ledvin (kaménky), žaludku (v        řed),
— zmizení šedivých vlasů a objevení se nového vlasového porostu,
— stav buněk V. Frolova odpovídá stavu buněk 20ti letého sportovce,
— snížila se průměrná tělesná teplota z 36,6°G na J 34,7°G, tj. o 2 stupně, což odpovídá podle názoru j japonských vědců získání životních sil organismu na dalších 50 let.
(Výzkum byl proveden v 1. moskevském diagnostickém středisku)

1.    Dýchací trubice
2.    Náustek
3.    Víko vnější nádoby (pro inhalaci)
4.    Víko válcové nádobky
5.    Vnitřní komora
6.    Sítko
7.    Válcová nádobka
SESTAVENÍ TRENAŽÉRU A JEHO PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Názoné zobrazení přípravy trenažéru a sklenice k inhalování s Frolovovým dýchacím trenažérem TDI-01
Trenažér se sestavuje podle obrázku.
— Do válcové nádoby 7 nalijte 2 polévkové lžíce vody (20 ml);
— Na spodní část vnitřní komory 5 nasaďte sítko 6 a vložte do válcové nádobky 7;
— Válcovou nádobku s ostatními díly uzavřete víkem 4;
— Trubici 1 zasuňte do otvoru ve víku 4 a nasaďte na hrdlo vnitřní komory 5;
— Do volného konce trubice 1 zasuňte náustek 2;
— Takto sestavený celek je možno, v případě potřeby (viz pokyny pod body 10. a 23.) — vložit do vnější nádoby (sklenice) 8, kterou těsně uzavřete víkem 3.
Takový přístroj, jako je Frolovův trenažér, ve světě dosud neexistuje.
Trenažér je jednoduchý jak konstrukčně, tak i při použití. Dodává se s podrobným návodem a jeho používání nezabere více, jak 10 až 30 minut denně.
MĚJTE NA PAMĚTI:
Frolovův trenažér není jen pro "nemocné" a "staré", ale je nezbytný i pro "zdravé" a "mladé", pokud tito myslí na svoji budoucnost. Vždyť nemocím je možno předcházet.
Rehabilitace organismu při dýchání Frolovovým dýchacím trenažerem
I. Etapa
1. Krev (zvýšení buněčné energetiky)
2. Plíce
3. Srdce
4. Cévy
5. Mozek (hlava)
6. Štítná žláza
7. Ledviny
8. Nadledvinky
II. Etapa
9. Žaludek
10. Střeva
11. Děloha a vaječníky
12. Mléčná žláza
III. Etapa
13. Slinivka břišní
14. Slezina
15. Játra
16. Žlučník
17. Močový měchýř
18. Prostata
19. Mícha
20. Nervové periferie
21. Páteř
22. Klouby
23. Pokožka
24. Vlasy
25. Smyslové orgány
Kniha-Nové dýchaní nová nadeje cena 6€ Nie je na sklade.
Cena: Kopia knihy:3€
Nové dýchaní nová nadeje

Tato kniha je určena především těm, kterým není lhostejný osud vlastního zdraví, ale i těm, kteří již několik let marně bojují se svým onemocněním. Představí vám nejpokrokovější metodiku tzv. endogenního dýchání, které lze provádět pomocí jednoduchého dýchacího trenažeru. Při dýchání s trenažérem je překonáván odpor vody, čímž je docíleno zvýšení kapacity plic. Zároveň tím je organismu umožněno pracovat ve zcela novém, ozdravném režimu. Na přelomu třetího tisíciletí tak lidstvo dostává dárek představující univerzální medicínu budoucnosti.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one