Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Prvé prípravné meditačné cvičenie
Nasledujúcich 6 cvičení patrí k tzv. prípravným, alebo pomocným meditačným cvičeniam. Tieto cvičenia sa dajú cvičiť samostatne, alebo ako doplnok k hlavným meditáciám. Samé osebe rozvíjajú v cvičencovi prvé predpoklady k vnímaniu nadzmyslových skutočností duchovných svetov, otvárajú mu k tomu cestu, beztoho aby človek stratil pevnú pôdu pod nohami. Cvičenia vychádzajú zo systému cvičení a meditácii rosekrucianskeho ezotérneho kresťanstva a na novo pre svet boli sprístupnené v rámci antropozofie založenej Rudolfom Steinerom. Môžu sa cvičiť aj súčasne s inými druhmi meditácii, napr. aj východných systémov ako sú jóga, čikung, taiči, budhistické meditácie a pod. Podporujú kladné účinky všetkých pozitívnych iných meditácií a zároveň rušia negatívne účinky akýchkoľvek nesprávne cvičených iných meditácií.

Kontrola myslenia
Prvou podmienkou je osvojenie si dokonalého jasného vedomia. K splneniu tejto podmienky sa musí žiak každý deň oslobodiť od všetkého chaotického pohybu myšlienok. Žiak sa má stať pánom svojho myšlienkového sveta. Žiak musí v ním zvolenej chvíli celkom zo slobodnej vôle venovať denne nejaký čas vyprázdneniu svojej mysle od každých myšlienok a z vlastného podnetu postaviť do stredu svojej duše zvolenú myšlienku. Na začiatku to môže byť celkom jednoduchá myšlienka napr. nejaký predmet dennej potreby napr. tužka. Postupujeme tak, že v mysli sa sústredíme na daný predmet, vylúčime všetko ostatné a budeme si predstavovať daný predmet čo najpresnejšie. Postupne k tomuto obrazu predmetu držaného v hlave pridávame z vlastnej iniciatívy všetko, čo môže byť vecne spojené s týmto predmetom. Pozor, nevytvárame spontánne asociácie, ale samy si určujeme ako a čo budeme myšlienkovo priraďovať k danému predmetu. Žiak začne myslieť o tužke z čoho sa skladá, čo viedlo k jej vynálezu, ako sa získavajú a spracovávajú suroviny potrebné na výrobu tužky, ako sa jej časti skladajú dokopy atď. Zvolená myšlienka má byť čo najsilnejšia a najživšia ako na začiatku tak aj na konci cvičenia. Každý deň je možné si zvoliť inú myšlienku, alebo niekoľko dní rozvíjať aj jednu myšlienku. Keď sa týmto cvičením vychováme k vecnému mysleniu spojenému s predmetmi a dejmi zmyslovo-fyzických dejov, zvykne si myslenie na to, aby sa snažilo byť vecné aj vtedy, ak necíti nad sebou vládu zmyslovo-fyzického sveta a jeho zákonov. Tím sa odnaučíme v myšlienkach nevecne blúzniť. Toto cvičenie je dobré cvičiť každý deň aspoň 20 minút po dobu 1 mesiaca. Ku konci takéhoto každodenného cvičenia, nech si žiak vnútorný pocit istoty a pevnosti v duši, ktorý môže týmto cvičením nadobudnúť privedie plne do vedomia a ukončí toto cvičenie tým, že myslí na svoju hlavu a stred chrbtice, tak ako keby si onen pocit istoty a pevnosti chcel vliať do tejto časti tela. Najdôležitejšie je, ako aj pri ostatných cvičeniach dodržiavanie pravidelnosti cvičenia, čiže rytmus. Rytmus nahradzuje silu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one